امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 22 سپتامبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

نام

نام خانوادگی

نوع خودرو

فرمان

صفری

پراید صبا

سمیه

صابری

پراید صبا

مهدی

عبدالملکی

کامیونت نیسان

کاظم

عبدی

کامیونت نیسان

علی اشرف

عبدی

پراید صبا

فضل اله

عالی پور

پراید صبا

خسرو

عباسی

پراید صبا

محمد کاظم

عارضی

پراید صبا

هرمز

عسگری

پراید صبا

فاضل

امیدی

پراید صبا

الهام

فرجی

پراید صبا

غلامعباس

قیاسی

کامیونت نیسان

حسن

فاضلی

پراید صبا

جواد

قمبری

پراید صبا

قمر

قمری خواه

کامیونت نیسان

شهرام

فلاحی

پراید صبا

محمد امین

فراستی

پراید صبا

سامان

فدائی

پراید صبا

امین

قبادی مهر

پراید صبا

مهدی

قنبری

پراید صبا

ثمین

قبادی

پراید صبا

حمزه

قاسمی

پراید۱۳۲

مجتبی

کارخانه

سایپا۱۴۱

پیمان

کرمی

کامیونت نیسان

فهیمه

کریمی زاده

پراید صبا

سهراب

صابری

پراید صبا

لطف اله

کلانتری

کامیونت نیسان

جعفر

کاکاوندی

پراید صبا

ابتهاج

گراوندی

پراید صبا

احمد

مرادخانی

کامیونت نیسان

خاصعلی

محمدی

پراید صبا

خسرو

مرادی

کامیونت نیسان

سیروس

مردانپور

کامیونت نیسان

محمدی

مولائی

کامیونت نیسان

سید احمد

محمدی

پراید صبا

برهان

مرادی

پراید صبا

شاهپور

محمد پور

کامیونت نیسان

فاطمه

رستمی

پراید صبا

مرضیه

مسکینی

پراید۱۳۲

اعظم

مقصودی

پراید صبا

فرامرز

فرج پور

پراید ۱۳۲

فرنگیس

نیک قدم

سایپا۱۴۱

علی

ناصری پور

کامیونت نیسان

علی اصغر

نانکلی

پراید صبا

فرزاد

نوری

سایپا۱۴۱

سید الیاس

حسینی

کامیونت نیسان

منصور

نمدی

پراید صبا

مسعود

یاسمی

سایپا۱۴۱

علی قنبر

همتیان

پراید۱۳۲

مسلم

ویسی

پراید صبا

نام

نام خانوادگی

نوع خودرو

افشار

سلیمی

پراید صبا

سیفعلی

یاری

پراید صبا

داود

خانی

پراید۱۳۲

محمد آقا

بابائی

پراید صبا

علیشاه

آب خونه

کامیونت نیسان

اسمعیل

اخوان توکلی

پراید صبا

محمدحسین

اعلمی آل آقا

سایپا۱۴۱

علی محمد

احمدی

کامیونت نیسان

جهانشاه

اکبری کیا

پراید صبا

وحید

ارباب پور

پراید صبا

جمشید

احمدی

کامیونت نیسان

فردین

امینی

سایپا۱۴۱

مصطفی

بسامی

ریو

بهاء

حسین پناهی

پراید صبا

جهانگیر

پرهوده

کامیونت نیسان

علیرضا

بهرامی

پراید صبا

طیبه

بهرامی

پراید صبا

پوریا

پارسه

پراید صبا

محمد جلال

پرتوی نیا

پراید صبا

علی نظر

تیناب

کامیونت نیسان

جهانگیر

جباری

کامیونت نیسان

محمد مهدی

چگنی

پراید صبا

مسعود

جاوید

پراید صبا

نسرین

جلیلیان

کامیونت نیسان

سیدجلال

حسینی

پراید صبا

حسین

خاوری

پراید صبا

فارس

خدامرادی

پراید صبا

غلامحسین

خداویسی

پراید صبا

محمد

خداکرمی

کامیونت نیسان

محمد

حق داده

پراید صبا

مهرداد

حیدری

پراید صبا

اسداله

سلطانقلی

کامیونت نیسان

محمد رسول

خسروی

پراید۱۳۲

محمدرضا

حیدری

کامیونت نیسان

محمود

اعظمی

پراید صبا

برزو

دارابی

کامیونت نیسان

علی اصغر

دژآلود

پراید صبا

پریسا

دارائی فر

پراید صبا

قاسم

دارابی

کامیون بادسان

حیدر

دلخواه

سایپا۱۴۱

عزاله

رضائی

پراید صبا

عادل

رضائی

کامیونت نیسان

مهسا

زردشتی

پراید صبا

ناهید

رستمی

کامیونت نیسان

رسول

رسته پور

پراید صبا

علی

رجائی

پراید صبا

محمدطه

رضوانی

پراید۱۳۲

محمد

زرین جو

پراید۱۳۲

نام

نام خانوادگی

نوع خودرو

طاهره

سماواتی

پراید صبا

بهروز

سامانی

پراید صبا

کبری

سرمستی

سایپا۱۴۱

الهه

شیرزادپور

پراید صبا

میره

سیاه بیدی

کامیونت نیسان

بهنام

گراوندی

پراید صبا

غلامرضا

سجادی منش

پراید صبا

پویش

دامداران

پراید صبا

فرامرز

سرداری

پراید۱۳۲

شهاب

صفدری

پراید صبا

مجید

صیدی

کامیونت نیسان

ساناز

طاهری

پراید صبا

غلامرضا

دارابی

کامیونت نیسان

محمدحسین

همتی

پراید صبا

محمد

سلیمانی

کامیونت نیسان

یداله

گرگی زاده

پراید صبا

شهناز

گرانیان

پراید صبا

صادق

کهراریان

پراید صبا

سیف اله

قادری

کامیونت نیسان

فرمان

نقدی

کامیونت نیسان

سروش

قهرمانی

پراید صبا

عبدالرضا

بساطی

پراید صبا

حسن

حیدری

پراید ۱۳۲

بهزاد

حیدریان

پراید صبا

فرهاد

میری

پراید صبا

سپیده

رضائی

پراید ۱۳۲

جواهر

مصطفی

پراید صبا

محسن

امیری

پراید ۱۳۲

فروزان

فتاحی

پراید صبا

یوسف

شهبازی

پراید صبا

احمد مراد

لرستانی

پراید صبا

سیدمعتصم

سیدزاده هاشمی

پراید صبا

فریبا

قبادی

پراید صبا

اکبر

بنی عامریان

پراید ۱۴۱

علی

جوانی

پراید ۱۳۲

نورالدین

قاسم آبادی

کامیونت نیسان

شاهین

کرمی

پراید صبا

بهزاد

کرمی

پراید صبا

لیلا

نورپژوه

پراید ۱۴۱

شیرین

خاطری

پراید صبا

بهروز

قادری ملکشاه

پراید صبا

سیروس

ارغوانی

پراید صبا

حسن

روشن روان

کامیونت نیسان