امروز شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ برابر با 16 فروردین 1399
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

اسنادی که توسط دفتریار امضاء الکترونیک نشده اند را از این قسمت می توانید پیدا کنید:

پرونده های در دست اقدام –> وضعیت پرونده : سند توسط سردفتر تایید نهایی شده است