امروز شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۸ برابر با 5 بهمن 1398
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

اسنادی که توسط دفتریار امضاء الکترونیک نشده اند را از این قسمت می توانید پیدا کنید:

پرونده های در دست اقدام –> وضعیت پرونده : سند توسط سردفتر تایید نهایی شده است