امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 22 سپتامبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

از همان زمان که انسان زندگی جمعی را بعنوان یک نیاز پذیرا شد به جهت رفع  حوائج و تداوم زندگی و حتی بمنظور حفظ حیات ناگزیر از انجام معامله با دیگران گشت. و اکنون بعد از گذشت صدها هزار سال هنوز هم همان دلایل ، وقوع معاملات را اجتناب ناپذیر      میسازد و تنها بر اثر گذشت زمان و تزاید روز افزون انواع مختلف معاملات شکل ظاهر آنها تغییر یافته و به بیان دیگر دگرگونی ذائقه بازار موجب تطور و تکامل معاملات گشته تا آنجا که داد و ستدهای بسیار ساده و ابتدائی بسرعت جای خود را به انواع متعدد عقود داد و بسرعت عقود دارای شروط و پیش شرطهای عامض گشت و امروزه قراردادهای پیچیده و بای بکهای فوق تخصصی جانشین معاملات ساده گذشته شده است.

از طرفی گسترش معاملات و نفوذ برخی خصایص ناپسند انسانی و طمع روزی گروهی از افراد رفته رفته انسانها را به رویاروئی زننده و مشمئز کننده ای کشاند و در عمل انجام معامله به یک معضل عمومی بدل شد و بسیاری از اشخاص با کراهت و بی میلی و از باب استیصال تن به انجام معاملات میدادند و بموازات مشکلات مذکور هر یک از ادیان نیز پس از ظهور به نوعی سعی در کانالیزه کردن معاملات و راهبری پیروان خود به حفظ شروط و وفای به عهود مینمودند و این کار با ظهور دین اسلام بعنوان اکمل ادیان به بهترین شکل خودنمائی کرد و دین مبین اسلام برای اولین بار اقدام به دسته بندی عقود و قراردادها نمود و ضمن تعریف هر یک از عقود و کاربردی کردن اصطلاحات مختلف بر قوانینی  بسیار ظریف و دقیق را تدوین و ارائه ساخت که باعث تحولی اساسی در حقوق تمام ملل دنیا اعم از مسلمان و  غیر مسلمان شد.

از طرفی برای جلوگیری از تفاسیر و تعابیر متعدد و اجتناب از بروز اختلافات ناشی از معامله ،‌ آیه آمرانه “یا ایها الذین آمنوا  اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب کاتب العدل ” و … را سرلوحه تمام مومنین قرار  داد و همین دستور دستمایه تولد و تاسیس دفاتر اسناد رسمی شد . دفاتری که باید نقش ” کاتب عادل ” را ایفا نمایند.