امروز سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۶ برابر با 20 فوریه 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه