امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 22 سپتامبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

اموال غیرمنقول و املاک شامل زمین، آپارتمان، ویلا و مستغلات بوده و مدارک لازم جهت تنظیم سند قطعی به شرح زیر میباشد:

 • اصل شناسنامه و کارت ملی متعاملین (خریدار و فروشنده)
 • اصل سند مالکیت و بنچاق خریداری پلاک ثبتی مورد معامله
 • اصل صورت مجلس تفکیکی (در صورت مجزا نبودن سند ششدانگ مورد معامله)
 • اصل گواهی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف
 • اصل مفاصا حساب نوسازی سال جاری
 • اصل آخرین قبوض مصرفی آب، برق، گاز (اشتراکی)، برق (اختصاصی) و تلفن
 • پاسخ تمامی استعلامهای مربوطه از مراجع ذیربط
 • اصل گواهی حصر وراثت (در صورت ورثه بودن یکی از متعاملین)
 • اصل گواهی واریز مالیات بر ارث (در مورد املاک ورثه ای)
 • اصل قیم نامه و گواهینامه اداره سرپرستی (در صورت لزوم)
 • اصل وکالتنامه (در صورت عدم حضور هریک از متعاملین)
 • اصل اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت و آگهی آخرین تغییرات (اشخاص حقوقی)
 • همراه داشتن مهر شرکت هنگام امضای سند (اشخاص حقوقی)
 • در صورت بی سواد بودن متعاملین، همراه بودن یک نفر باسواد با ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی، الزامی است
 • حضور همزمان کلیه متعاملین هنگام امضای سند الزامی میباشد.