امروز شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ برابر با 22 سپتامبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

مدارک مورد نیاز:

  • جهت انجام این کار باید به نزدیکترین دفترخانه به ملک مورد اجاره، مراجعه شود.
  • قولنامه، قرارداد یا اجاره نامه معتبر.
  • ارائه درخواست به دفترخانه جهت واریز مبلغ اجاره بها. (درخواست مستاجر)
  • مالک همراه کارت شناسائی (کارت ملی) جهت برداشت اجاره بها به دفترخانه مراجعه کند. (درخواست موجر)