امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ برابر با 25 آوریل 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه